Scholengemeenschap OSVS


Aan diverse betonnen elementen is betonrotherstel uitgevoerd. hierna zijn alle betonnen elementen van de gevels geschilderd.

 

 

Wilgenburg

Appartementencomplex Wilgenburg heeft een schilderbeurt gehad. Het appartementencomplex dat uit 55 appartementen bestaat is voorzien van een compleet nieuw verfsysteem. Zo zijn deze appartementen de komende jaren beschermd tegen alle weersomstandigheden en ziet het geheel er weer opgefrist uit.

Meermanstraat

Aan elf eengezinswoningen in Delft is een onderhoudsbeurt gepleegd. De staat van het hout is geïnventariseerd en hersteld. Er zijn deelvervangingen uitgevoerd en epoxyreparaties.

Het hout is vervolgens voorzien van een alkydhars verfsysteem. Het kunststof was beschadigd en is voorzien van een hechtprimer op basis van kunsthars. Het geheel heeft daarna een alkydhars laklaag gekregen. Zo zal het kunstof minder snel verkleuren en blijft het mooi.

Vier woontorens in Voorburg

Bij vier woontorens in Voorburg is een tussenbeurt gepleegd aan alle houten elementen. Alle onderdorpels hebben een extra schilderbeurt gekregen en alle verbindingen zijn afgekit en overgeschilderd. Zo kan het houtwerk nog jaren mee voor er een volledig nieuwe schilderbeurt nodig is. Door middel van deze schilderbeurt worden de onderhoudskosten voor de opdrachtgever over meerdere jaren verspreid.

Bachplein

Vijf torenflats zijn van een nieuw verfsysteem voorzien. Houten kozijnen, ramen, deuren, stalen hekken, beplating en leuningen. Alle woonblokken staan weer in de lak.

Ieder woonblok heeft zijn eigen historische kleur gekregen en onderscheidt zich op deze manier van de rest. De verschillende kleuren vormen een mooi geheel.

Omdat het binnen deze vijf torenflats om in totaal 634 woningen ging is er in verschillende fases gewerkt. Alle torenflats zijn voorzien van een tweelaagssysteem en daardoor optimaal tegen zon, regen en overige weersinvloeden beschermd.

Bospad


Bij appartementencomplex Bospad in Schiedam zijn 42 woningen van een nieuw verfsysteem voorzien. Met de woningbouwvereniging en verfleverancier is samengewerkt om tot de juiste kwaliteit te komen.

Zo is een technisch advies tot stand gekomen waarmee de kwaliteit en garantie van het verfsysteem gewaarborgd wordt. Naast het verfsysteem zijn er kitwerkzaamheden uitgevoerd om vochtproblemen te voorkomen. Het Bospad is hierdoor verfraaid en optimaal beschermd tegen verschillende weersomstandigheden.

Trompenburg


Bij de Trompenbrug is zowel de buiten- als binnenkant aangepakt. De flat ziet er daardoor opgefrist uit en is opgewassen tegen verschillende weersinvloeden.

Buiten is zowel het houtwerk als beton geschilderd. Er is voor het beton een speciale coating gebruikt om tot een goed kwalitatief eindresultaat te komen. Voor zowel het hout als beton zijn twee lagen gebruikt. Ook zijn er diverse epoxcy reparaties uitgevoerd op de houten kozijnen.

Aan de binnenkant van deze flat zijn het houtwerk, de wanden, plafonds en liften geschilderd. Voor alle elementen zijn moderne en frisse kleuren gekozen. Dit alles in samenspraak met de opdrachtgever om tot een optimaal resultaat te komen.

Abraham Kuyperlaan

Aan jaren ‘30 panden in Rotterdam Noord is noodzakelijk onderhoud gepleegd. Allereerst is er houtrot gesaneerd en daarna is het noodzakelijke deel afgebrand om tot een volledig nieuw verfsysteem te komen. Door grotendeels af te branden is de spanning van de oude lagen verf weggenomen en kon een nieuw en betrouwbaar verfsysteem ontstaan.

Voordeuren zijn volledig kaal gemaakt en afgenomen met ontweringswater. Zo zijn aangetaste en bevuilde plekken zoveel mogelijk weggehaald. Vervolgens zijn de voordeuren afgeschilderd in een UV-bestendige hoogglanslak